Osnovna građa računala


Povijesni razvoj računala


 

 

Naprave za pomoć pri računanju (abak, logaritamsko računalo, paskalina, diferencijalni stroj, ideja univerzalnog stroja, Charles Babbage), početak komercijalne proizvodnje, IBM, razvoj potaknut 2. svjetskim ratom (MARK I, Z1, Collossus, ENIAC), von Neumannov model računala, tranzistori, UNIVAC, integrirani krug, mikroprocesor, osobna računala (PC), Altair 8800, BASIC, Apple II, ZX Spectrum, IBM PC, Microsoft, MS-DOS, Windows.

 


Osnovna građa računala


 

 

Sklopovlje računala, programska podrška, digitalni računalni sustav, temeljna građa računala, središnja jedinica za obradu – procesor (takt procesora, chipset), memorija, radna memorija, brza priručna memorija (L1, L2), trajne memorije (ROM, FEPROM), matična ploča, sabirnice, nutarnje sabirnice (PCI Express sabirnica), vanjske sabirnice (USB), ulazno-izlazni sklopovi (serijski i paralelni), dodatni sklopovi (kartice), hlađenje (hladnjaci, ventilatori, hlađenje tekućinom).