Zapis podataka; binarna aritmetika


Binarni zapis cijelog broja 


 

 

Bit, bajt, prefiksi koji se koriste u izražavanju količine podataka, zapis cijelog broja pomoću predznaka i apsolutne vrijednosti broja, oblikovanje dvojnog komplementa, zapis cijelog broja pomoću dvojnog komplementa apsolutne vrijednosti broja, binarno zbrajanje.

 

 

Binarna aritmetika 


 

 

Binarno zbrajanje, binarno množenje, zbrajanje cijelih brojeva zapisanih  dvojnim komplementom njihove apsolutne vrijednosti (pokazano kroz rješene primjere).

 

 

Kodiranje alfanumeričkih znakova


 

 

Kodiranje, kodiranje alfanumeričkih znakova, ASCII kod, UNICODE.