Nastavni materijali

 

Nastavni materijali


Nastavni materijali su zbirka obrazovnih materijala nastavnog gradiva predmeta Računalstvo za četverogodišnje strukovne škole. Glavninu materijala čine PowerPoint prezentacije s pripadajućim dodatnim materijalima nužnim pri rješavanju vježbi i zadataka.

Materijali nastavnicima mogu poslužiti pri tumačenju nastavnog gradiva, a učenicima za učenje, ponavljanje i provjeru znanja.

Kako je započelo?

Tijekom mog rada u školi, količina nastavnih materijala se povećavala, a proporcionalno s njom i uloženi rad. Smatralo se opravdanim pokrenuti web stranice koje će, između ostalog, ovako oblikovane materijale ponuditi na javno korištenje onima koji bi materijale smatrali korisnima. Stoga su, krajem studenog, 2011. godine pokrenute stranice Računalstvo-učimo zajedno.

Unutar njih, oblikovana je cjelina Nastavni materijali u kojoj su sadržaji ponuđeni pod CC BY-SA licencom koja dopušta korištenje, promjenu i preradu djela, sve dok korisnici autora navode kao autora djela, a nova djela nastala kao prerade licenciraju pod istim uvjetima.

S obzirom na stalne promjene kojima je podložan predmet Računalstvo, sadržaj materijala trebalo je trajno osuvremenjivati, nadopunjavati, mijenjati. Novi udžbenici koji se koriste od šk.god. 2019./2020. svakako su potakli potrebu za novim, velikim preinakama.

yy

Trenutni sadržaj

Tijekom školske godine 2019./2020. materijali su sadržajno i vizualno prepravljani i mijenjani. Posao je vrlo zahtjevan i traži mnogo sati uloženog rada. Dosta je materijala promijenjeno, no jedna je školska godina premalo za sve.

Stoga, Nastavni materijali nude uz nove i prerađene materijale i neke stare cjeline koje treba preraditi tijekom sljedeće školske godine.

Potpuno su prerađene i metodički dorađene sljedeće nastavne cjeline:    

  • Programski jezici; stvaranje programa (2 prezentacije, 47 slajdova)
  • Pseudo jezik (4 prezentacije, 104 slajda)
  • Osnove programiranja C++ (korišten CodeBlocks; 18 prezentacija, 603 slajda)
  • Brojevni sustavi, pretvorbe (3 prezentacije, 57 slajdova)
  • Zapis podataka; binarna aritmetika ( 3 prezentacije, 66 slajdova)
  • Booleova algebra i logički sklopovi (9 prezentacija, 164 slajdova)
  • Povezivanje računala - računalne mreže – internet (5 prezentacije, 170 slajdova)

  • Osnove operacijskog sustava  Windows  (1 prezentacija, 146 slajdova)

  • MS Word 2016 (8 prezentacija, 437 slajdova)
  • MS Excel 2016 (6 prezentacija, 401 slajd)

Materijali su višekratno isprobani u nastavi, sve su uočene pogreške uklonjene, a nespretnosti korigirane, pa su stoga materijali prilično učinkoviti.

.