RSS2

 

Računalstvo za drugi razred srednjih strukovnih škola (RSS2)


U ovoj će cjelini biti opisano kako se tečaj Računalstvo za drugi razred srednjih strukovnih škola (RSS2) primjenjuje u praksi.

1. Organizacijsko - tehnički uvjeti

Cjelokupna nastava Računalstva u drugom se razredu izvodi kroz vježbe u praktikumu. Razredni se odjeli dijele u dvije grupe tako da svaki učenik ima mogućnost samostalnog rada na računalu. Zbog lakše organizacije nastave, vježbe se izvode u trajanju blok-sata.

2. Preduvjeti za uspješan početak

Pošto su učenici podatke o elektroničkom identitetu u sustavu AAI@EduHr dobili u prvom razredu, rad s pristupnim podacima u drugom razredu ide po automatizmu.

Učenike treba odmah po početku nastavne godine u tečaj upisati. Učenici se po upisu pridjeljuju odgovarajućim razrednim odjelima, a unutar razrednog odjela dijele se u dvije grupe. Na taj je način pojedine obaveze moguće zadati odabranoj grupi u točno određenom terminu, a da pri tom učenici jedne grupe nemaju uvid u rad učenika drugih grupa. Sadržaji koji su zajednički za sve, ne pridjeljuju se grupama, već su cijelo vrijeme trajanja tečaja dostupni svima.

3. Sadržaj tečaja

Tečaj RSS2 je s obzirom na nastavni plan i program, osmišljen kroz četiri tematske cjeline. Četvrta cjelina još uvijek nije oblikovana prema potrebama tečaja. No, nadam se, da će kroz nastavnu godinu 2015./16. biti dovršena.

3.1. Osnove programa za rad s proračunskim tablicama - MS Excel 2010

Za ovu je nastavnu cjelinu, zajedno s provjerama, predviđeno 14 sati.

Obrada nastavnog gradiva izvodi se kroz praktični rad na računalu. Nastava je podržana prezentacijama s pripadajućim dodatnim materijalima: MS Excel 2010 – osnovni pojmovi, Brojčani podaci i formule, Razne mogućnosti rada s podacima, Grafovi, Funkcije (1.dio), Funkcije (2.dio).

Za svaku od prethodno navedenih tema pripremljene su domaće zadaće kojima se uvježbava usvojeno nastavno gradivo. Ukupno je pripremljeno 6 domaćih zadaća. Zadaće su online tipa, rješenja se predaju na sustav. Nije zamišljeno da nastavnik pregledava rješenja zadaća, nastavnik samo provjerava da li je učenik zadaće uradio ili ne. Podaci o tom zapisuju se u e-Dnevnik u obliku bilješki. Uzastopni nerad kažnjava se ocjenom u cjelinu samostalni rad.

U slučaju pojave problema u svladavanju nastavnog gradiva, učenici se potiču na korištenje istoimenog foruma na kome mogu potražiti pomoć.

ex1 1
Slika 1. Sadržaj cjeline - Osnove programa za rad s proračunskim tablicama - MS Excel 2010; 1.dio

Da bi učenici mogli provjeriti jesu li usvojili nastavno gradivo, pripremljene su četiri vježbenice: Uvod u program, osnovne radnje; Formule, držač ispune; Funkcije-1.dio; Funkcije-2.dioNeke od njih oblikovane su kao ankete, a neke kako online testovi.

Učenicima je sadržaj vježbenica, zajedno s odgovorima (točnim i netočnim) dostupan i nakon isteka zadanog termina, pa ih mogu pregledavati kada god je to potrebito.

Po popunjavanju vježbenica (popunjavaju se pod satom) učenici s nastavnicom komentiraju odgovore. Na taj se način otklanjaju problemske situacije koje su kod učenika izazvale nesnalaženje.

Da bi nastavnica provjerila da li je nastavno gradivo usvojeno, pripremljene u tri online provjere: Uvod u program; Brojevi, formule, držač ispune; Razne mogućnosti programa i funkcije.

Online provjere analizira i vrednuje sustav, a rezultati su učenicima dostupni odmah po rješavanju istih. Ocjena se unose u element: usvojenost programskih sadržaja

Na kraju cjeline dolazi završna provjera u obliku samostalnog rada na računalu koja traje 2 školska sata. Rezultati provjere pohranjuju se na sustav zbog čuvanja i vrednovanja. Kao rezultat provjere nastaju dvije ocjene, jednom se vrednuju osnovna, a drugom napredna znanja. Ocjene se upisuje u element: primjena znanja.

ex1 2
Slika 2. Sadržaj cjeline - Osnove programa za rad s proračunskim tablicama - MS Excel 2010; 2.dio

3.2. Programski jezici; stvaranje programa; pseudo jezik

Za ovu je nastavnu cjelinu, zajedno s provjerama, predviđeno 11 sati.

Obrada nastavnog gradiva izvodi se kroz praktični rad na računalu. Nastava je podržana prezentacijama: Programski jezici, Stvaranje programa - faze programiranja, Osnove pseudojezika, Uporaba pseudojezika.

Za prethodno navedene tema pripremljene su domaće zadaće kojima se uvježbava usvojeno nastavno gradivo. Pripremljena je zadaća Programski jezici; stvaranje programa koja je online tipa, a oblikovana je kao anketa, te dvije zadaće klasičnog tipa (Pseudokod – funkcije, struktura grananja; Pseudokod – struktura petlje) koje su sačinjene od zadataka Državne mature. Nakon dogovorenog termina, dostupne postaju datoteke s točnim rješenjima.

ex1 4
Slika 3. Sadržaj cjeline - Programski jezici; stvaranje programa

U slučaju pojave problema u svladavanju nastavnog gradiva, učenici se potiču na korištenje istoimenog foruma na kome mogu potražiti pomoć. 

Da bi učenici mogli provjeriti jesu li usvojili nastavno gradivo, pripremljene su tri vježbenice oblikovane kao online testovi: Pseudokod - operatori, Pseudokod – funkcije, struktura grananja; Pseudokod – struktura petlje. Učenicima je sadržaj vježbenica, zajedno s odgovorima (točnim i netočnim) dostupan i nakon isteka zadanog termina, pa ih mogu pregledavati kad god je to potrebito. Po popunjavanju vježbenica (popunjavaju se pod satom) učenici s nastavnicom komentiraju odgovore. Na taj se način otklanjaju problemske situacije koje su kod učenika izazvale nesnalaženje.

Da bi nastavnica provjerila da li je nastavno gradivo usvojeno ili ne, pripremljene u tri online provjere: Programski jezici, stvaranje programa; Primjena pseudokoda. Online provjere analizira i vrednuje sustav, a rezultati su učenicima dostupni odmah po rješavanju istih. Ocjena prve provjere unosi se u element: usvojenost programskih sadržaja, a druge u element: primjena znanja.

ex1 3
Slika 4. Sadržaj cjeline - Pseudo jezik

3.3.  Programiranje C++

Ova cjelina obuhvaća najveći dio nastave predmeta Računalstvo u drugim razredima i trenutno je za nju predviđeno 36 sati.

Do sada je primijećeno da učenje osnova programiranja nekim učenicima predstavlja velik problem. Stoga su nastavni sadržaji, osim kroz razne aktivnosti ovog tečaja ponuđeni i kroz sadržaj na webu Osnove programiranja C++. Učenicima se pruža mogućnost da odaberu način učenja koji im najbolje odgovara.

Obrada nastavnog gradiva izvodi se kroz praktični rad na računalu. Nastava je podržana prezentacijama: Izradba programa; Podaci; Struktura programa; Operatori; Vježbenica 1; Struktura grananja; Vježbenica 2; Struktura petlje; Vježbenica 3.

ex1 5
Slika 5. Sadržaj cjeline - Programiranje c++; 1.dio

Nastojalo se osmisliti što više praktičnih zadataka, a sve s ciljem da se što veći broj učenika potakne na logičko razmišljanje i algoritamski način sagledavanja problema. Stoga prezentacije: Vježbenica 1, 2 i 3 nude zbirku od preko 90 riješenih zadataka.

Nakon prve tri nastavne cjeline pripremljena je domaća zadaća Uvod u C++ za ponavljanje usvojenog nastavnog gradiva (zadaća je online tipa, oblikovana kao anketa), a potom učenici rade online provjeru Uvod u C++. Ocjena se unosi u element: usvojenost programskih sadržaja.

Za nastavne cjeline koje slijede, pripremljene su online vježbenice: C++ operatori; C++ struktura grananja i matematičke funkcije; C++ struktura petlje. Učenicima je sadržaj vježbenica, zajedno s odgovorima (točnim i netočnim) dostupan i nakon isteka zadanog termina, pa ih mogu pregledavati kad god je to potrebito. Po popunjavanju vježbenica (popunjavaju se pod satom) učenici s nastavnicom komentiraju odgovore. Na taj se način otklanjaju problemske situacije koje su kod učenika izazvale nesnalaženje.

Nakon svake od online vježbenica slijedi odgovarajuća online provjera. Online provjere analizira i vrednuje sustav, a rezultati su učenicima dostupni odmah po rješavanju istih. Ocjena online provjere C++ operatori unosi se u element ocjenjivanja: primjena znanja, a ocjene online provjera C++ struktura grananja i matematičke funkcije; C++ struktura petlje u element usvojenost programskih sadržaja.

ex1 6
Slika 6. Sadržaj cjeline - Programiranje c++; 2.dio

Zbog specifičnog sadržaja nastavnog gradiva, za učenike su pripremljene i tri provjere (Pravocrtna struktura, Struktura grananja, Struktura petlje) koje se izvode kao samostalni rad na računalu. Za svaku je provjeru pripremljena skupina od 20-30 zadataka. Učenik dobiva dva zadatka koji se razlikuju od zadataka ostalih učenika. Za svaki zadatak treba osmisliti algoritam, napisati i testirati program, a potom mapu s rješenjima predati na sustav zbog vrednovanja i pohrane. Ovu vrstu provjere pregledava i vrednuje nastavnica. Ocjene ovih provjera unose se u element ocjenjivanja: primjena znanja. 

3.4.  MS Access 2010

Četvrta nastavna cjelina MS Access još nije oblikovana prema potrebama tečaja. Postoje niz materijala u formi prezentacija koje treba osuvremeniti i preoblikovati. Očekujem da će i ova cjelina biti oblikovana tijekom godine 2015./16.

4.  Online bilježnice

Postoji želja da se i u ovom tečaju oblikuju vlastite online bilježnice, na isti način kako se to čini u tečaju RSS1 (korištenjem aktivnosti vlastiti Wiki u čiji sadržaj uvid ima vlasnik bilježnice i nastavnica).

Razlog uvođenja online bilježnica je pozitivna reakcija učenika na online bilježnice u tečaju RSS1. Da bi se ta želja realizirala, potrebno je uložiti dodatni trud i osmisliti prigodne i realne zadatke. Nadam se da će i to, bar djelomično, biti realizirano tijekom šk.god. 2015./2016.

5. Za kraj

Kao što je već na uvodnoj stranici naglašeno, pozivam kolege nastavnike koji su zainteresirani vidjeti kako tečaj funkcionira da se jave na mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Ovisno o dogovoru, mogu im omogućiti da određeni vremenski period dobiju ovlasti nastavnika na tečaju (non-editig teacher), da pregledaju tečaj, iskoriste ideje i materijale pod CC BY-SA licencom, ali isto tako, da potom komentiraju te me pokušaju usmjeriti s ciljem poboljšanja sadržaja.

Unaprijed se veselim suradnji.