Logički sklopovi

Logički sklopovi


 

 

Osnovni logički sklopovi: (I (AND); ILI (OR); NE (NOT)), izvedeni logički sklopovi (NI; NILI), složeni logički sklopovi, na osnovu logičkog sklopa napisati logički izraz i popuniti tablicu stanja, na osnovu logičkog izraza nacrtati logički sklop i popuniti tablicu stanja, na osnovu tablice stanja nacrtati logički sklop i napisati logički izraz, primjena kroz konkretne primjere.

 

Logički sklopovi - vježba


 

 

Uvježbavanje prethodno usvojenog kroz konkretne primjere. Uvršteni su zadaci iz do sada održanih Državnih matura.


Sklop za zbrajanje dva višeznamenkasta binarna broja


 

 

Logički sklop koji zbraja dva bita, poluzbrajač, logički sklop koji zbraja dva bita s prijenosom na mjesto više težinske vrijednosti, puni zbrajač, sklop za zbrajanje dva višeznamenkasta binarna broja.