MS Access 2007


Uvod u program


 

 

Podatak, informacija, baza podataka, tablica, zapis, polje, jednostavne (plošne) baze, relacijski model baze podataka, primarni ključ, DBMS, uvod u Microsoft Office Access, nova prazna baza, prozor programa Access, osnovni objekti (tablice, obrasci, upiti, izvještaji), rad s objektima baze, prikazi objekata, promjena prikaza objekata.

 


Tablice


 

 

Nova tablica, stvaranje tablice unosom podataka, primarni ključ, umjetni primarni ključ, vrste podataka, promjena prikaza tablice, prikaz dizajna, stvaranje tablice u prikazu dizajna, prikaz podatkovnog lista, označavanje zapisa i polja, brisanje zapisa/polja, promjena redosljeda polja, indeksirana polja (primarno polje i indeksiranje), razvrstavanje zapisa, filtriranje zapisa (filtar temeljen na odabiru, filtar prema obrascu, filtar – više uvjeta – OR – AND), traženje podataka u tablici, zamjena podataka u tablici, umjetni primarni ključ, sastavljač izraza - Provjera valjanosti

 


Obrasci


 

 

Obrazac, vezani obrasci i polja, novi obrazac, stvaranje - alat Obrazac, Samooblikovanje obrasca, stvaranje - alat Podijeljeni obrazac, Čarobnjak za obrasce, prikaz dizajna, relacijski odnosi između tablica, prikaz odnosa između tablica, uspostava odnosa između tablica, referencijalni integritet, postavljanje kaskadnih mogućnosti, polje s više vrijednosti, Čarobnjak za traženje vrijednosti.

 


Upiti


 

 

Upit, vrste upita, upit s izdvajanjem, Čarobnjak za upite, izvođenje upita, prikaz dizajna, kriterij upita, stvaranje upita - Dizajn upita, višestruki kriterij uvjeta – OR – AND, izračun u upitu.

 


Izvještaji


 

 

Izvještaji, novi izvještaj, stvaranje - alat Izvještaj, prikaz izgleda - alat Izvještaj, Samooblikovanje izvještaja, grupiranje i sortiranje zapisa, stvaranje - alat Prazan izvještaj, Čarobnjak za izvještaje, prikaz Pregled prije ispisa, prikaz dizajna, sekcije izvještaja.