MS Excel 2016


Uvod u program


 

 

Programi za tablično računanje, MS Excel, nova datoteka, radna knjiga, prozor programa MS Excel, radni list, redak, stupac, ćelija, adresa ćelije, traka kartica radnih listova, traka formula, odabir ćelija i skupina ćelija, raspon - skupina ćelija, vrste podataka, rad s tekstom, promjena širine/visine redaka/stupaca, Samoprilagodi, komentar, oblikovanje sadržaja ćelije, oblikovanje ćelije, promjena poravnanja, promjena orijentacije ispisa, prilagodba sadržaja veličini ćelije (Prelomi, Stisni da stane), spajanje ćelija, prikazi datoteke (Normalno, Izgled stranice, Pregled prijeloma stranice), premještanje i kopiranje radnog lista

 


Brojčani podaci i formule


 

 

Brojčani podaci, neprilagođena širina ćelije, oblikovanje brojčanih podataka (općenito, brojčano, valutno, postotak, razlomak, znanstveno, tekst...), uklanjanje oblikovanja, formule, operatori (aritmetički, relacijski, prioriteti operatora), traka formula, kopiranje formula, relativne adrese, apsolutne adrese, prikaz formula na radnom listu, pogreške u formulama.

 


Razne mogućnosti rada s podacima


 

 

Držač ispune, ispuna (istim sadržajem, brojčanim nizom, prilagođenim popisom), novi prilagođeni popis, automatsko dovršavanje unosa, unos datuma, ispuna datumskim nizom, sortiranje podataka, prilagođeno sortiranje podataka, sortiranje po oblikovanju, umetanje (redaka, stupaca, ćelija), brisanje (redaka, stupaca, ćelija), oblikovanje izgleda stranice (određivanje margina, pregled prije ispisa, određivanje usmjerenja, određivanje veličine papira, područje ispisa, prekid stranice, pregled prijeloma stranice, ispiši naslove, zamrzavanje redaka i/ili stupaca, prilagodi za ispunu, mogućnosti skaliranja, naslovi, crte rešetki, ispis oznaka stupaca i redaka, zaglavlje i podnožje),ispis.

 


Grafikoni


 

 

Grafikon, točke podataka – grafičke oznake, niz podataka, stvaranje grafikona, alati grafikona, elementi grafikona, vrsta grafikona, prebaci redak/stupac, stil grafikona, premještanje grafikona (grafikon smješten uz podatke, grafikon – zasebni radni list), natpisi grafikona, naslov grafikona, nazivi osi, oblikovanje natpisa, oznake podataka, oblikovanje oznaka podataka, legenda, odabir podataka, zadavanje naziva niza, zadavanje naziva kategorije, podatkovna tablica, osi, crte rešetke, područje grafikona, pod i zid grafikona.

 


Funkcije - 1.dio


 

 

Funkcije – kategorije, funkcije – argumenti, umetanje funkcije, zadavanje argumenata, matematičke funkcije (ABS (broj), INT(broj), TRUNC(broj;broj_znamenaka), ROUND(broj;broj_znamenaka), SQRT(broj), POWER(broj;potencija), PI(), ROMAN(broj), SUM(broj1;broj2;...), PRODUCT(broj1;broj2;...), RAND(), funkcija kao argument ), trigonometrijske funkcije (RADIANS(kut), SIN(kut), ASIN(broj), DEGREES(kut)), statističke funkcije (AVERAGE(broj1;broj2;...), MIN(broj1;broj2;...), MAX(broj1;broj2;...), COUNT(vrijednost1;vrijednost2;...), COUNTA(vrijednost1;vrijednost2...), COUNTBLANK(raspon), COUNTIF(raspon;kriterij), MODE.SNGL(broj1;broj2;...)), Automatski zbroj, inženjerske funkcije (BIN2HEX(broj;mjesta), COMPLEX(realni_dio;imaginarni_dio;sufiks), IMSUM(i_broj1;i_broj2;...), IMPRODUCT(i_broj1;i_broj2;...), IMSUB(i_broj1;i_broj2), CONVERT(broj;polazna_jedinica;ciljna_jedinica) ).

 


Funkcije - 2.dio


 

 

Unos vremena, funkcije za rad s vremenom (NOW(), TODAY(), DATEVALUE(datum_tekst), DAY(redni_broj), YEAR(redni_broj), WEEKDAY(redni_broj;vrsta_rezultata), TIMEVALUE(vrijeme_tekst), MINUTE(redni_broj), HOUR(redni_broj) ), funkcije za rad s tekstom (LEN(tekst), UPPER(tekst), PROPER(tekst), LEFT(tekst;broj_znakova), RIGHT(tekst;broj_znakova), MID(tekst;redni_broj;broj_znakova), REPT(tekst;broj_ponavljanja), TRIM(tekst), CONCATENATE(tekst1;tekst2;…), CHAR (broj)..), logičke funkcije (AND(logička1;logička2;…), OR(logička1;logička2;…), IF(logički_test;vrijednost_ako_je_TRUE;vrijednost_ako_je_FALSE)..).

 

Za Excel


 

 

U mapi se nalaze 2 datoteke potrebite za rješavanje zadataka iz prezentacija. Mapu Za_Excel treba preuzeti na računalo, a potom dekomprimirati.