MS PowerPoint 2010


Uvod u program


 

 

MS PowerPoint, spremanje datoteke, prozor programa PowerPoint (vrpca, kartice, grupe, naredbeni gumbi, kontekstne kartice, kartica Datoteka, alatna traka za brzi pristup, minimiziranje vrpce, traka stanja, kartica Struktura, kartica Slajdovi, okno bilježaka, okno slajda), prikazi programa PowerPoint (Normalno, Alat za sortiranje slajdova, Prikaz za čitanje, Dijaprojekcija), kretanje kroz dijaprojekciju, alatna traka Dijaprojekcija.

 


Osnovne radnje


 

 

Multimedijska informacija, prezentacija, slajdovi, dizajn slajda, teme, pozadinski stilovi, prilagođene teme, umetanje novog slajda, raspored slajda, oblikovanje znakova, rezervirano mjesto, umetanje slike, umetanje isječka crteža.

 


Matrica slajda; animacija


 

 

Ujednačavanje izgleda, matrica slajda, tema matrice slajda, raspored rezerviranih mjesta na matrici slajda, standardna rezervirana mjesta, Umetni izgled, Umetni rezervirano mjesto, preimenovanje novog izgleda (rasporeda), dodavanje podnožja, dodavanje animacija, efekti animacije, mogućnosti efekta, tempiranje efekta, animacijsko okno, Preslikač animacije, Putovi kretanja.

 


Umetanje i oblikovanje raznih objekata

(zvuk, videozapis, grafikon, SmartArt grafika, foto album)


 

 

Umetanje zvuka, Audioisječak, snimanje zvuka, alati za audiozapise, mogućnosti reprodukcije, postavke zvuka, Podreži zvuk, umetanje videozapisa, Videoisječak, alati za videozapise, mogućnosti reprodukcije videozapisa, Obreži videozapis, umetanje grafikona, grafikon po uzorku, alati grafikona, oblikovanje grafikona, umetanje SmartArt grafike, alati SmartArt grafike, oblikovanje SmartArt grafike, slike u SmartArt grafici, Foto album, umetanje i oblikovanje foto albuma.

 


Razne mogućnosti prezentacije


 

 

Prijelazi između slajdova, efekti prijelaza između slajdova, mogućnosti efekata, tempiranje, Proba vremena prezentacije, Alat za sortiranje slajdova, isključivanje automatske izmjene slajdova, prilagođena dijaprojekcija, postavljanje dijaprojekcije, sakrivanje slajda, boja - sivi tonovi, spremanje prezentacije, Spremanje i slanje, brošure, Zapakiraj prezentaciju za CD, ispis prezentacije.

 

Monitor.pptx


 

ggumb 

Datoteka potrebita za rješavanje zadataka iz prezentacije Uvod u program.                                                                             

 

Medo


 

 

U mapi se nalazi 8 datoteka potrebitih za rješavanje zadataka iz prezentacija.                   

 

Dodaci


 

 

U mapi se nalazi 9 datoteka i 2 podmape (KLS_slike i Racunalo) potrebite za rješavanje zadataka iz prezentacija. Materijali se mogu preuzeti iz tečaja RSS1 (direktno preuzimanje nije moguće).