Internet i internetske usluge


Materijali šk. god. 2014./2015. 


Web preglednik


 

 

Web preglednici, prozor programa, kartice web stranica, adresna traka, poveznice, alatna traka, početna stranica, Zabilježi ovu stranicu (Bookmark), Povijest, brisanje povijesti pregledavanja, privatni prozor (anonimni način rada), pretraživanje web stranica, pretraga trenutne stranica, pohrana web stranice (cjelokupni sadržaj, dijelovi stranice), zaštita autorskih prava, Creative Commons licence, Dodaci (Add-ons).

 


Osnove rada s web poštom (mail.google.com)


 

 

Web pošta, korisnički račun – izrada računa, prijava, elektronički poštanski sandučić, podešavanje postavki, nova poruka, pristigla pošta, odgovor na poruku, prilozi uz poruku, poruka s prilogom, prosljeđivanje poruke, automatski unos adresa, kontakti – adresar, nova poruka na adresu iz Kontakata, poruka članovima grupe, ista poruka na razne adrese (Cc, Bcc), brisanje poruka, mape, odjava.

 

 


Stari materijali 


Modem, ADSL


 

 

Povezivanje računala, mreža, čvor mreže, brzina prijenosa podataka, prijenosni kanal, mediji za prijenos podataka, javna telefonska mreža (potreba za pretvorbom-modem, izvedbe modema, brzina modema), digitalna telefonska mreža – ISDN (ISDN NT, ISDN kanali (B kanal, D kanal), dva tipa ISDN-a, ISDN TA), DSL (ADSL, nadogradnja-DSL djelitelj, ADSL “modem”, problem udaljenosti, brzine prijenosa podataka, naplata), zakupljeni vod, bežične mreže (klijent, pristupna točka, brzina prijenosa podataka).

 


Internet


 

 

Internet, ARPANET, CARNet, Internet protokol (TCP/IP), IP adresa, simbolička adresa (glavna domena, domena, ime računala), DNS, privremena IP adresa, mreža korisnik/poslužitelj (računalo korisnik, računalo poslužitelj), davatelji internet usluga, korisnički račun, usluge Interneta

 


Web


 

 

Web (WWW), Web stranica, hipertekst, hiperlinkovi, hipermedija, Web sjedište, HTML, Web preglednik, adresa hipertekst dokumenta – URL, HTTP, sigurnost na Internetu – HTTPS, enkripcija

 


Elektronička pošta


 

 

Elektronička pošta, korisnički račun, elektronička adresa (korisničko ime, domena, glavna domena), ustrojstvo korisnik‑poslužitelj, elektronički poštanski sandučić, protokoli (SMTP, POP), programi za rad s elektroničkom poštom, Web pošta, spam, anti spam

 


Razne usluge interneta


 

 

FTP, Internetski forum, telekonferencija, videokonferencija, blog, Chat – brbljaonica, Internetska telefonija - VOIP

 

 


Pretraživanje interneta


 

 

Kako tražiti, Web tražilica (Google, filtri i operatori), kataloške tražilice, meta tražilice

 

Za pretraživanje


 

 

U mapi se nalazi datoteka potrebita za rješavanje zadataka iz pripadajuće prezentacije. Mapu treba preuzeti na računalo, a potom dekomprimirati.