MS Word 2016


Uvod u program


 

 

Programi za obradu teksta, MS Word, dokument, odlomak, kazalo, spremanje datoteke, prozor programa Word (vrpca, kartice, grupe, naredbeni gumbi, dijaloški okvir grupe, pomoć, kontekstne kartice, kartica datoteka, alatna traka za brzi pristup, traka stanja), otvaranje postojeće datoteke, prikazi (Raspored ispisa, Čitanje preko cijelog zaslona, Web-izgled, Struktura, Skica), promjena prikaza, zumiranje, tipke posebnih namjena, zatvaranje datoteke, Nedavno, stvaranje nove datoteke, prikaz znakova oblikovanja, Izreži, Kopiraj, Zalijepi, međuspremnik.

 


Oblikovanje znakova 


 

 

Označavanje teksta, oblikovanje teksta (grupa Font), mini alatna traka, prenositelj oblikovanja, primjena stila, uklanjanje stila.

 

 


Oblikovanje odlomaka


 

 

Poravnanje odlomka, promjena proreda, razmak između odlomaka, ravnalo, uvlake, obrubi i sjenčanja, obrub oko stranice.


Oblikovanje stranice


 

 

Oblikovanje izgleda stranice (određivanje margina, određivanje usmjerenja, određivanje veličine papira), prijelom stranice, uklanjanje prijeloma stranice, prikaz razmaka između stranica, onemogućavanje prijeloma stranice, umetanje prazne stranica, umetanje naslovnice, zaglavlje i podnožje, broj stranice, sekcije, rad sa sekcijama, traženje i zamjena, provjera pravopisa, postavke ispisa.

 


Razne mogućnosti programa


 

 

Umetanje simbola, grafičke oznake i numeriranje, višerazinski popis, tabulatori, knjižna oznaka, fusnote, pohrana u PDF obliku, ispis.

 


Umetanje i oblikovanje slike


 

 

Umetanje slike, oblikovanje slike, veličina, Razmještaj-prelomi tekst oko slike, obreži, obrub, efekti, stilovi, uklanjanje pozadine slike, ispravci slike (svjetlina, kontrast, izoštri, ublaži), ponovo oboji sliku, zakretanje, zrcaljenje, umjetnički efekti, isječak crteža.

 


Umetanje raznih objekata - (Oblici, Snimka zaslona, Tekstni okvir, WordArt, grafikoni, SmartArt grafike)


 

 

Crtanje, crtaće platno, uređivanje nacrtanog, alati za crtanje (kontura oblika, ispuna oblika, stilovi oblika, dodaj tekst, efekti (3D rotacija, 3D oblik, sjena, odraz, sjaj, meki rubovi), razmještaj objekata (promjena poretka), grupiranje objekata), umetanje snimki zaslona, umetanje zaslonskog isječka, tekstni okviri (umetni, oblikuj), WordArt (umetni, oblikuj), grafikoni (umetni, oblikuj), SmartArt grafike (umetni, oblikuj).

 


Umetanje raznih objekata - (Tablice, jednadžbe)


 

 

Tablica, načini umetanja tablice, oblikovanje tablice (ravnalo, kretanje tablicom), odabir, veličina, poravnanje, margine ćelija, obrubi, sjenčanje, stilovi tablica, oblikovanje sadržaja, retci/stupci umetanje, retci/stupci brisanje, spajanje ćelija, podjela ćelije, podjela tablice, ponavljaj retke zaglavlja, sortiranje sadržaja, pretvori tekst u tablicu, pretvori tablicu u tekst.

Jednadžbe, unaprijed oblikovane jednadžbe, oblikovanje nove jednadžbe, jednadžbe – simboli, skupine simbola, jednadžbe - strukture, primjeri stvaranja jednadžbi.

 

Za Word


 

 

U mapi se nalazi 7 komprimiranih podmapa. U tim su podmapama datoteke potrebite za rješavanje zadataka iz prezentacija. Mapu Za_Word treba preuzeti na računalo, a potom sve dekomprimirati.