Dobro došli!
 

Ove web stranice namijenjene su učenicima srednjih strukovnih škola, ali mogu poslužiti i ostalima koji žele naučiti osnove računalstva.

Svrha stvaranja stranica Računalstvo - učimo zajedno bila je sakupljanje i objava različitih materijala koji su nastajali tijekom niza godina, na jednome mjestu.

Glavninu materijala čini zbirka obrazovnih materijala nastavnog gradiva predmeta Računalstvo s preko 70 PowerPoint prezentacija. Zbirka je pohranjena pod nazivom Nastavni materijali, a materijali su razvrstani prema nastavnim cjelinama.

Cjelina Osnove programiranja C++ opisuje stranice oblikovane s ciljem olakšanja učenja osnova programiranja. Stranice nude dodatni način učenja i pripadajuće vježbe.

Osim do sada navedenog, tu su i informacije o raznim aktivnostima u kojima je autorica sudjelovala (npr. e-tečaj MS Excel 2007).

Većina materijala pohranjenih na ovim web stranicama stručno je korigirana od strane prof.dr.sc. Darka Grundlera.

Nadam se da će ponuđeni sadržaji biti korisni. Želim Vam puno uspjeha u učenju!

 

Sanda Šutalo